Komunikat

Rozporządzenie w sprawie kotłów

Szanowni Państwo,

w dniu 05.09.2017 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej polskiej zostało opublikowane Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. 

Zgodnie z rozporządzeniem począwszy od dnia 01.10.2017 zakazuje się wprowadzania do obrotu i użytkowania kotłów, których graniczne wartości emisji nie spełniają 5 klasy europejskiej normy EN 303-5:2012.

Dla kotłów wyprodukowanych przed 01.10.2017 powyższy zakaz stosuje się od dnia 01.07.2018. 

W związku z powyższym zamówienia na kotły nie spełniające ww. 5 klasy normy EN 303-5:2012 tj modele: Popter G, Popter GS, Popter D, Popter DS, Maxdrew, Multimax oraz Gigar przyjmujemy wyłącznie do dnia 22.09.2017, a ich sprzedaż i instalacja w sieci c.o. możliwa bedzie wyłacznie do dnia 30.06.2018 (włącznie). 

W naszej ofercie pozostają kotły Cortina Carbo (na ekogroszek) oraz Cortina Pellet (na pelety), a juz wkrótce do oferty dołaczą nowe modele i moce kotłów.