Kotły DUO w ofercie

Na początku lipca b.r. wprowadziliśmy do naszej oferty kocioł na drewno i pellet DUO - unikalny na polskim rynku automatyczny kocioł zasilany dwoma różnymi paliwami, który spełnia wymagania 5 klasy oraz dyrektywy Ekoprojekt dla każdego paliwa, dzięki czemu można go zakupić z dofinansowaniem z Programu Czyste Powietrze.

 

Innowacyjność kotła DUO polega na tym, że łączy on w sobie zalety nowoczesnego kotła zgazowującego drewno oraz w pełni automatycznego kotła pelletowego co zapewnia najniższe koszty ogrzewania (około 50% mniejsze w porównaniu do nowoczesnych, kondensacyjnych kotłów gazowych) oraz maksymalną czystość i wygodę obsługi.

Załadowane ręcznie do komory spalania drewno kawałkowe jest rozpalane automatycznie za pomocą palnika pelletowego. Drewno następnie jest zgazowywane i efektywnie spalane wraz z lotnymi produktami tego procesu (gaz drzewny). Po wypaleniu drewna i dalszym zapotrzebowaniu na ciepło, kocioł automatyczne uruchomia procesa spalania pelletu z zasobnika.

Kocioł DUO posiada zaawansowany system sterowania, dotykowy panel sterujący i najbardziej zaawansowany system autoregulacji spalania pelletu znany z naszego kotła Cortina Pellet.

Kocioł DUO spełnia wymagania najwyższej, 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 oraz dyrektywy Ekoprojekt 2009/125/WE.

DUO to kocioł idealny dla osób chcących kupić kocioł z dotacją i ogrzewać dom drewnem w zgodzie z naturą i przepisami prawa.