Uwaga na fałszywe tabliczki znamionowe!

Tabliczka znamionowa kotła

Ostrzeżenie!!!

Ostatnio w sieci pojawiają się ogłoszenia zawierające oferty sprzedaży tabliczek znamionowych poświadczających o przynależności danego kotła do danej klasy. Zarówno oferowanie sprzedaży, jak i praktyki polegające na nabywaniu w celu zamontowania fałszywych tabliczek znamionowych stanowią przestępstwo. Wykrycie przez kontrolera sfałszowanych tabliczek znamionowych podczas kontroli będzie podstawą zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentu. Jedynie pochodzące od producenta dokumenty takie jak tabliczka znamionowa kotła, instrukcja użytkowania urządzenia (dokumentacja techniczna kotła) oraz wyniki badań emisji z urządzenia (zaświadczenie producenta) są odpowiednim potwierdzeniem klasy urządzenia w razie kontroli.