Promocja “KUPON RABATOWY” w magazynie “Dom z Ogrodem”

Dom z ogrodem

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji “KUPON RABATOWY” w magazynie “Dom z Ogrodem”

 

Regulamin promocji “KUPON RABATOWY” w magazynie “Dom z Ogrodem”  

1.Organizatorem promocji jest Rakoczy Stal sp. z o.o., ul. W. Grabskiego 41, 37-450 Stalowa Wola.  

2. Kupony rabatowe dotyczą zakupu dowolnego kotła marki Hargassner oraz dowolnego kotła marki Rakoczy i wynoszą odpowiednio:  

a) Kupon rabatowy 15% od aktualnej ceny katalogowej na zakup kotła marki Hargassner  

b) Kupon rabatowy 20% od aktualnej ceny katalogowej na zakup kotła marki Rakoczy.  

3. Kupony rabatowe znajdują się:  

a) w wydaniu listopadowym magazynu DOM Z OGRODEM o nr 136/2022  

b) w wydaniu grudniowym magazynu DOM Z OGRODEM o nr 137/2022  

c) w wydaniu styczniowym magazynu DOM Z OGRODEM o nr 138/2022  

4. Kupon rabatowy jest ważny zarówno z wersji drukowanej magazynu DOM Z OGRODEM jak i z e-wydania pobrany w wersji pdf ze strony: travelpoland Publications - Issuu  

5. Realizacja kuponu jest możliwa do dnia 31 marca 2023, który to dzień jest ostatnim dniem na wpłatę zaliczki na zakup urządzenia przy wykorzystaniu danego kuponu rabatowego.  

6. Aby wykorzystać kupon rabatowy należy skontaktować się z Biurem Obsługi pod nr tel +48 669 659 394 złożyć zamówienie na konkretne urządzenie oraz przesłać zdjęcie kuponu pod wskazany nr tel.  

7. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą Promocji. 

8. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Klient może zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: [email protected] lub listownie na następujący adres: Rakoczy Stal sp. z o. o ul. Grabskiego 41 37- 450 Stalowa Wola (dalej również: „Reklamacje”). 

9. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji w terminie 14 dni, chyba że Klient wybrał inny sposób komunikacji. 

10. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym. 

11. Promocja przeznaczona jest tylko dla klientów indywidualnych. Promocja nie jest przeznaczona dla sieci dystrybucji i nie można jej łączyć z rabatami handlowymi.