Dzielimy się ciepłem - 3 edycja akcji

Dzielimy się ciepłem

Dzielimy się ciepłem - to już trzecia edycja akcji wsparcia rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, które potrzebują źródła ogrzewania w postaci kotła centralnego ogrzewania na paliwa stałe.

W ramach akcji, firma Rakoczy oferuje na specjalnych warunkach 16 szt. kotłów (po 1 na każde województwo), z rabatem zależnym od liczby dzieci w rodzinie - 10% rabatu na każde dziecko. Dla rodzin posiadających 10 (i więcej) dzieci cena kotła wynosi 1zł netto.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zgłoszenie rodziny poprzez przesłanie wypełnionej deklaracji uczestnictwa (listem poleconym, poprzez formularz na stronie www.dzielimysiecieplem.pl, lub skanu pocztą elektroniczną na adres .

Wszelkie szczegóły oraz regulamin akcji dostępne są na stronie www.dzielimysiecieplem.pl