Bufor ciepła - zasada działania

Bufor ciepła zalety
Bufor ciepła – powszechnie znany i chętnie wykorzystywany na zachodzie Europy i wciąż mało popularny i niedoceniany w Polsce. Czym jest❓ Jaką pełni rolę w instalacji centralnego ogrzewania❓ Kiedy go stosować❓Czy i kiedy jest obowiązkowy❓
 
Czym jest bufor ciepła❓
 
Bufor ciepła lub inaczej zbiornik akumulacyjny, to mówiąc najprościej duża beczka na wodę zaizolowana termicznie. Bufor ciepła wykorzystuje pewną właściwość fizyczną wody polegającą na tym, że woda gorąca jest lżejsza od zimnej i nie miesza się z wodą zimną nawet wtedy, gdy bezpośrednio się stykają, dzięki czemu w buforze może znajdować się zarówno woda gorąca, która trafia tam z kotła jak i woda zimna, która powraca z instalacji.
 
Jaką rolę pełni bufor ciepła w instalacji❓
 
Rolą bufora ciepła jest gromadzenie i przechowywanie wody podgrzanej uprzednio przez kocioł na paliwo stałe (lub inne źródło ciepła) i odpowiednie „dawkowanie” tego ciepła do instalacji centralnego ogrzewania, tak by utrzymać pożądaną przez nas temperaturę w domu. Dzięki buforowi ciepła kocioł na paliwo stałe pracuje zawsze z pełną mocą, co sprawia, że spala paliwo czysto, efektywnie i oszczędnie, a cała energia cieplna wytworzona przez kocioł jest gromadzona i może być w pełni wykorzystana później. Odpowiednio duży bufor ciepła pozwala na załadowanie kotła do pełna, dzięki czemu wizyty w kotłowni stają się o wiele rzadsze. W okresach przejściowych lub w lecie, gdy grzejemy tylko ciepłą wodę użytkową, wykorzystanie bufora ciepła pozwala na wizyty kotłowni nawet raz na kilka dni. Bufor ciepła pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie temperaturą w domu przez całą dobę, co jest niezwykle trudne, a często wręcz niemożliwe w przypadku najprostszych kotłów zasypowych pracujących bez bufora.
 
Kiedy stosować bufor ciepła❓
 
Bufor ciepła sprawdzi się idealnie zawsze wtedy, gdy na instalacji pracuje kocioł zasypowy, zwłaszcza w nowszych budynkach, gdzie pojemność instalacji nie jest tak duża jak w starszych domach.
Jeśli w naszym domu jest ogrzewanie podłogowe, które ma być zasilane przez prosty kocioł zasypowy, bufor ciepła staje się wręcz nieodzowny. Pozwala on wyeliminować wszystkie problemy jakie powstają, gdy próbujemy zasilić niskotemperaturową instalację podłogową prostym kotłem stałopalnym. Jeśli instalujemy nowy kocioł zasypowy na węgiel lub drewno, spełniający wymogi 5 klasy i Ekoprojektu, od 2019 roku obowiązkiem prawnym jest wyposażenie w bufor ciepła każdej jednej instalacji centralnego ogrzewania, w której pracuje kocioł zasypowy (o tym więcej w kolejnym punkcie).
 
Czy bufor ciepła jest obowiązkowy❓
 
Jeszcze kilka lat temu stosowanie buforów ciepła było indywidualnym wyborem użytkownika kotła. Wszystko zmieniło się wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Mówi ono wprost, że „kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym”.
W praktyce, każdy jeden kocioł bez podajnika automatycznego, który zainstalowano w Polsce po wejściu w życie wspomnianego powyżej rozporządzenia (11.03.2019), musi obligatoryjnie pracować w instalacji wyposażonej w bufor ciepł
 
⚠ Warto przy tym wiedzieć, że jest to obowiązek spoczywający na użytkowniku kotła, a nie na jego sprzedawcy, czy instalatorze❗
 
 
Związane jest to z faktem, że nawet najnowsze i najbardziej efektywne urządzenia grzewcze spełniające wymogi emisyjne Ekoprojektu, spełniają je tylko wtedy, gdy pracują na pełnej mocy, czyli w praktyce z buforem ciepła. Również badania tego typu urządzeń odbywają się w warunkach pracy z buforem, co oznacza, że bez bufora ciepła kocioł nie spełnia wymogów emisyjnych jakie deklaruje jego producent.
 
⚠ Użytkowanie bez zbiornika akumulacyjnego (bufora) kotła zasypowego (komorowego) zamontowanego po 11 marca 2019 roku jest w Polsce niezgodne z prawem i najczęściej również z wymogami gwarancyjnymi producenta❗