Polskie uchwały antysmogowe

uchwały antysmogowe w Polsce

Każdego dnia otrzymujemy zapytania od naszych Klientów na temat tego, jakie urządzenia grzewcze można zgodnie z prawem zainstalować obecnie w poszczególnych regionach Polski.

Przygotowaliśmy więc poglądową mapę przedstawiającą sytuację na dzień dzisiejszy (31.08.2018).

 

Kolorem czerwonym na mapie oznaczone są województwa, w których na mocy obowiązujących uchwał antysmogowych dopuszczone do montażu są wyłącznie kotły spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu.

Kolorem jednolicie zielonym oznaczone są województwa, w których uchwały antysmogowe dopuszczają montaż wyłącznie kotłów spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu oraz kotłów 5 klasy (normy PN-EN 303-5:2012).

Kolorem szarym oznaczone są województwa, w których na dzień dzisiejszy nie obowiązują ograniczenia uchwał antysmogowych. W województwach tych na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01.08.2017 wolno instalować kotły spełniające wymogi ekoprojektu, kotły 5 klasy oraz kotły na biomasę niedrzewną.

Kolorem zielono-szarym oznaczone jest województwo opolskie, w którym obowiązuje już uchwała antysmogowa, ale nie wprowadza ona ograniczeń co do montażu i eksploatacji kotłów, a wyłącznie ograniczenia w stosowaniu paliw najgorszej jakości. Co do kotłów więc obowiązują takie same przepisy jak w województwach oznaczonych na szaro (ekoprojekt + 5 klasa + biomasa niedrzewna).

Odrębne przepisy obowiązują na terenie Krakowa, Wrocławia, Poznania, Kalisza i w niektórych uzdrowiskach dolnośląskich. Osoby mieszkające na tych obszarach powinny dokładnie sprawdzić uchwały wojewódzkie dla ich miejscowości.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku województwa oznaczone na szaro „zmienią kolor” na zielony, gdyż przygotowywana jest właśnie nowelizacja ww. Rozporządzenia Ministra z dnia 01.08.2017, która to zakaże montażu kotłów na biomasę niedrzewną na terenie całego kraju.

Natomiast najpóźniej 1 stycznia 2020 roku wszystkie województwa „zmienią kolor” na czerwony, od tego dnia bowiem zacznie obowiązywać w całej Polsce unijna dyrektywa 2009/125/WE potocznie zwana ekoprojektem lub ecodesignem.

W międzyczasie zapewne nastąpi kilka zmian na naszej mapie, gdyż kolejne województwa przygotowują się do wprowadzenia swoich uchwał antysmogowych. O wszystkich zmianach przepisów będziemy informować na bieżąco.