Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych