Informacja o realizacji projektu

logo dotacje

Beneficjent: Rakoczy Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla Rakoczy Stal Sp. z o.o.’’

Cel projektu: Zapewnienie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 229.678,44 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 229.678,44 PLN