„Inwestycja w innowacyjną produkcję ekologicznych kotłów c.o. szansą wzrostu konkurencyjności firmy Rakoczy Stal Sp.j.”

Firma „RAKOCZY STAL” Spółka Jawna przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:

„INWESTYCJA W INNOWACYJNĄ PRODUKCJĘ EKOLOGICZNYCH KOTŁÓW C.O. 
SZANSĄ WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI FIRMY RAKOCZY STAL SP.J.”

Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30.11.2011 r.

„INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”

banner dotacje