“Wzrost konkurencyjności firmy Rakoczy Stal poprzez zakup najnowocześniejszej prasy krawędziowej’”

Beneficjent: RAKOCZY STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ        
 Całkowita wartość projektu (PLN):  580.560,00 PLN 
 Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN ):  200.600,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa. 

“Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

www.rakoczy.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

 

banner dotacje