Innowacyjne konstrukcje kotłowe zoptymalizowane pod kątem emisji zanieczyszczeń ze spalania biomasy w szczególności pelletu


Beneficjent: Rakoczy Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: ,,Innowacyjne konstrukcje kotłowe zoptymalizowane pod kątem emisji zanieczyszczeń ze spalania biomasy w szczególności pelletu’’

Celem projektu jest opracowanie nowych automatycznych kotłów c.o. spełniających wymagania obowiązujących w Europie norm, krajowych programów ograniczania niskiej emisji, a także próba spełnienia restrykcyjnych wymagań dyrektywy „EKOPROJEKTU” i BAFA, opalanych odnawialnym i dostępnym paliwem jakim jest pellet.

Wartość projektu: 473.550,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 308.000,00 PLN