Informacja o realizacji projektu

Beneficjent: Rakoczy Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: ,,Strategia wzornicza jako klucz do innowacyjności firmy Rakoczy Stal’’

Cel projektu: Wzmocnienie konkurencyjności spółki Rakoczy Stal poprzez kompleksową analizę działalności, potencjału i potrzeb wzorniczych z wypracowaniem strategii określającej kierunek rozwoju z wykorzystaniem wzornictwa, wskazującej rekomendacje dla zarządzania wzornictwem, tak, aby było ono jednym z podstawowych narzędzi wprowadzania nowych produktów, usług i budowania pozycji rynkowej. Celem jest też wprowadzanie innowacji wśród produktów i usług z wykorzystaniem wzornictwa, co jest szczególnie ważne w kontekście nadchodzących obecnie zmian na rynku spółki.

Planowane efekty: Spółka planuje wprowadzenie nowych produktów o wysokich parametrach ekologicznych, tym samym pozyskanie grupy klientów dla których ekologia i wzornictwo są istotą decyzji zakupowych. Oczekujemy podniesienia poziomu wzornictwa i innowacyjności firmy, także przez nowe produkty, poprawienia identyfikacji wizualnej produktów i firmy, rozwoju usług, zwiększenia przychodów.

Opis projektu: W ramach projektu zostanie wykonana analiza działalności przedsiębiorstwa dotycząca wykorzystania wzornictwa. Zostaną przeprowadzone działania polegające min. na ocenie portfela produktowego firmy i wzornictwa wybranych produktów, ocena modelu biznesowego firmy, potencjału technologicznego, procesów komunikacji itp.

Wartość projektu: 66.420,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 45.900,00 PLN