Piece co czy kotły co?

piece co - kotły co

Dla wielu osób piece i kotły to te same urządzenia, a jedyna różnica wynika ze stosowanego nazewnictwa. Różnica jednak jest i to istotna. Kotły i piece co pomimo, że służą do tego samego, to jednak zupełnie inne urządzenia grzewcze.

Zasadnicza różnica między piecem a kotłem polega na sposobie dostarczania ciepła. Piece produkują ciepło i bezpośrednio oddają je do otoczenia tylko  w miejscu instalacji pieca.  Przykładem są tutaj piece kaflowe, które wytwarzane ciepło oddają do otoczenia poprzez ceramiczne kafle. Kotły natomiast produkują nośnik ciepła w postaci gorącej wody lub pary wodnej i za pomocą instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzają je po wielu pomieszczeniach.

Powszechne nazywanie kotłów centralnego ogrzewania piecami jest więc niepoprawne, aczkolwiek na tyle powszechne, że świadomie i celowo stosowane  przez wielu producentów kotłów (zwłaszcza na stronach internetowych), ze względu na ogromną popularność takiego nazewnictwa wśród użytkowników i instalatorów kotłów grzewczych.