Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania, które nasi Klienci zadają najczęściej

 

Nie ma odgórnych wytycznych dotyczących przeglądów serwisowych kotłów na paliwa stałe małej mocy. Warto jednak przeanalizować instrukcję obsługi kotła, gdzie znajdziemy informacje na temat częstości czyszczenia i konserwacji środkami zapobiegającymi korozji.   

W przypadku montażu kotła w układzie otwartym zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest przelewowe naczynie wzbiorcze, montowane w najwyższym punkcie instalacji c.o. Montując kocioł na paliwa stałe w układzie zamkniętym prócz podstawowych zabezpieczeń (zawór bezpieczeństwa i przeponowe naczynie wzbiorcze) zastosować należy urządzenie do odprowadzania ciepła nadmiarowego. Może do być np. zbiornik buforowy, wężownica schładzająca lub dwudrożny zawór termostatyczny DBV1.

Kotły naszej produkcji posiadają dopuszczenie do układów zamkniętych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem zamontowania kotła na paliwa stałe w układzie zamkniętym zastosowanie urządzenia odprowadzającego ciepło nadmiarowe. Nasz firma zaleca montaż dwudrożnego zaworu termostatycznego (typ DBV1) firmy Regulus. 

Dobór odpowiedniej mocy kotła ma duży wpływ na jego późniejszą pracę. Planując zakup kotła zasypowego lepiej wybrać mniejszy niż przewymiarować. Kocioł zbyt dużej mocy będzie pracował nieefektywnie, ze znacznie mniejszą sprawnością niż deklarowana przez producenta.

Stosowanie niewłaściwego opału, a przede wszystkim paliwa o zbyt dużej wilgotności i zasiarczeniu powoduje przyspieszoną korozję wewnętrznego płaszcza wymiennika. W takim wypadku użytkownik kotła może nawet stracić prawo do bezpłatnych napraw wynikających z gwarancji.

Ciąg kominowy ma kolosalny wpływ na prawidłową pracę kotła. Zbyt mała jego wartość powoduje niską wydajność cieplną kotła, dymienie, osadzanie się smoły na ściankach wymiennika.  

Temperatura spalin na czopuchu powinna oscylować wokół wartości 200oC.   

Temperatura zadana na kotle powinna wynosić minimum 55oC. Poniżej tej temperatury występuje zjawisko kondensacji (wykrapania) pary wodnej ze spalin. Związki kwasotwórcze zawarte w spalinach, wchodząc w reakcje chemiczne z wodą wykazują silnie korozyjne właściwości, powodując przedwczesne niszczenie płaszcza wewnętrznego kotła.

Wykraplanie się pary wodnej ze spalin jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym przy pierwszych rozpaleniach kotła. Zjawisko to zanika po wygrzaniu kotła i całej instalacji do temperatury ok. 70oC.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z instrukcją obsługi sterownika, następnie sprawdzić zasilanie i ewentualnie wymienić bezpiecznik. Jeśli te działania nie przyniosą zamierzonego rezultatu należy skontaktować się z serwisem producenta sterowników, z firmą TECH.

Automatyczne sterowanie pracą kotła pozwala na:

 • - łatwiejszy i szybszy rozruch kotła
 • - utrzymanie stałej temperatury zadanej na kotle
 • - wydłużenie czasu spalania
 • - sterowanie pracą pomp na instalacji

Bulgotanie w kotle spowodowane jest miejscowym osiągnięciem przez czynnik grzewczy temperatury wrzenia. Jest kilka przyczyn występowania tego zjawiska, m. in.:

 • zapowietrzenie intalacji c.o.
 • złe wypoziomowanie kotła (kocioł powinien być lekko pochylony do przodu)
 • za mała wydajność pompy

Jest kilka powodów występowania tego problemu. Są to między innymi:

 • intensywne zanieczyszczenie kanałów spalinowych,
 • niedrożność lub brak kanału nawiewnego, odpowiedzialnego za dopływ powietrza świeżego do kotłowni
 • spalanie nieodpowiedniego opału (niska kaloryczność)
 • za mała wielkość kotła w stosunku do potrzeb grzewczych

Na stałopalność kotłów ma wpływ kilka czynników. Są to między innymi:

 • - jakość i rodzaj paliwa (kaloryczność)
 • - wielkość mocy cieplnej z jaką pracuje kocioł
 • - obciążenie cieplne budynku (ilość i wielkość odbiorników ciepła tj. grzejników, zasobnika cwu...)
 • - temperatura zewnętrzna

Generalnie nie ma potrzeby wprowadzania zmian w instalacji c.o. Jeśli stary kocioł z górnym spalaniem prawidłowo współpracował z instalacją to i nowoczesny ze spalaniem dolnym będzie sobie świetnie radził w tych samych warunkach. Uwagę jednak należy zwrócić na stan techniczny komina, ponieważ bardziej skomplikowana konstrukcja wymiennika kotła z dolnym spalaniem wymaga odpowiedniego ciągu.  

Do uszczelnienia drzwiczek kotłów stosowane jest szczeliwo ceramiczne o następujących wymiarach:
- w kotłach Maxdrew i Multimax 20x20 mm
- w kotłach Popter 15x15 mm
- w kotłach Stk oraz Gigar 12x12 mm

W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan sznura uszczelniającego drzwiczki, jeśli jest zużyty należy wymienić na nowy, a następnie w razie potrzeby zwiększyć stopień docisku drzwiczek na śrubach regulacyjnych.

Kocioł zasypowy z górnym spalaniem z zewnątrz wyglądać może identycznie jak kocioł ze spalaniem dolnym. Zasadniczo różnią się wewnętrzną konstrukcją wymiennika. Podstawowym kryterium wyboru kotła jest rodzaj stosowanego paliwa. Kocioł ze spalaniem górnym nadaje się do spalania właściwie każdego rodzaju paliwa stałego, co jest jego wielką zaletą, natomiast charakteryzuje się niższą sprawnością w porównaniu ze spalaniem dolnym. Kotły ze spalaniem dolnym dedykowane są pod jeden rodzaj paliwa, najczęściej węgiel.   

Płaszcz wewnętrzny wymiennika kotła, mający bezpośredni kontakt z ogniem i spalinami wykonany jest z blachy konstrukcyjnej S235JR+N o grubości 6 mm. Cztery milimetry grubości ma natomiast płaszcz zewnętrzny wymiennika.