Księgowy(a)

Miejsce pracy: Stalowa Wola

Opis stanowiska:


• Weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym, oraz dekretacja i księgowanie wszystkich dokumentów sprzedaży i faktur zakupowych;
• Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych i ich archiwizacja.
• Uczestniczenie w procesie zamknięć okresowych i przygotowaniu sprawozdań finansowych
• Bieżąca i okresowa weryfikacja ,kontrola oraz uzgadnianie kont księgowych, związanych bezpośrednio ze sprzedażą, oraz podatkiem Vat z tym związanym
• Kompleksowa realizacja zadań w zakresie podatków VAT ,PIT , CIT, JPK;
• Sporządzaniu raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki).
• Uzgadnianie stanów magazynowych pomiędzy systemem magazynowym a księgowym,
• Wsparcie działu w bieżących pracach księgowych
Od kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenia wyższego kierunkowego ( np.: finanse, rachunkowość)
• Minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie pełnej księgowości.
• Bardzo dobrej znajomości przepisów, m.in. Ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego.
• Biegłej obsługi pakietu MS Office, mile widziana znajomość ERP XL , Optima.
• Zaangażowania, kultury osobistej i pracy opartej na wartościach firmowych.
• Terminowości, rzetelności, samodzielności i zdolności analitycznego myślenia.

Co oferujemy:


• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, dynamicznie rozwijającej się.
• Stabilność zatrudnienia – cenimy długotrwałe relacje
• Transparentne warunki wynagrodzenia, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.
• Szkolenia oraz inwestycje w rozwój zawodowy.
• Przyjazną atmosferę pracy w rodzinnej firmie.
• Liczne wyzwania i dużą samodzielność w kreowaniu oraz wdrażaniu proponowanych rozwiązań.
• Możliwość elastycznego planowania czasu pracy
• Pełne wsparcie w okresie wdrożenia do pracy w naszej firmie.

Oferty spełniające powyższe kryteria, zawierające CV i list motywacyjny, proszę przysyłać
na adres .

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych zawartych w mojej aplikacji do oferty pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez jest RAKOCZY STAL SP. Z O.O. 37-450 Stalowa Wola, ul. K. Mireckiego 5. Dane kontaktowe administratora danych: e-mail: . zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych i wizerunkowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Informujemy, że Administratorem danych jest RAKOCZY STAL SP. Z O.O. 37-450 Stalowa Wola, ul. K. Mireckiego 5. Dane kontaktowe administratora danych: e-mail: . . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Pani/Pan ma: prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził zgodę) do innego administratora danych.; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.