zawór DBV1

Układ zamknięty czy układ otwarty instalacji?

Wybór między montażem kotła na paliwa stałe w układzie otwartym bądź zamkniętym domowej instalacji grzewczej, to aktualny dylemat wielu właścicieli domów jednorodzinnych chcących zbudować sprawny układ grzewczy lub zmodernizować już istniejący.

Instalacja kotła na paliwa stałe w zamkniętym układzie przez wiele lat nie była w naszym kraju możliwa. Zabraniało tego polskie prawo, a za nim również sami producenci kotłów, którzy w warunkach gwarancji dopuszczali możliwość montażu ich urządzeń grzewczych wyłącznie w układzie otwartym.

Na szczęście od 2009 roku, polskie przepisy pozwalają na montaż kotła w instalacji zamkniętej co wiąże się z licznymi korzyściami dla użytkownika kotła. Zamknięty układ instalacji c.o. ma lepszą sprawność, nie zapowietrza się, jest także bardziej odporny na korozję. Także wielu producentów grzejników jako jeden z warunków gwarancji wymagają montażu grzejników w układzie zamkniętym instalacji c.o. Niestety nie każdy fachowy instalator wie, że polskie prawo oraz warunki gwarancji kotła nakazują, aby kocioł c.o. montowany w układzie zamkniętym wyposażony był w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, które w sytuacjach awaryjnych zapobiegnie nadmiernemu wzrostowi temperatury wody i jej zagotowaniu się w płaszczu wodnym. Instalując kocioł bez odpowiedniego zabezpieczenia, narażamy się na utratę gwarancji na kocioł oraz działamy wbrew polskim przepisom.

Niektórzy producenci, jako takie urządzenie zabezpieczające, montują w swoich kotłach wężownice schładzające, przez które z sieci wodociągowej doprowadzana jest zimna woda mająca odbierać ciepło z wody gorącej znajdującej się w płaszczu wodnym. Następnie ogrzana woda z wężownicy odprowadzana jest do kanalizacji.

Rozwiązaniem tańszym, lecz nie mniej skutecznym jest użycie w instalacji dwudrogowego zaworu schładzającego. Dobrym przykładem takiego urządzenia jest zawór DBV1 firmy Regulus.  

Jego zasada działania polega na tym, że w momencie gdy temperatura wody w kotle osiągnie wartość bliską 100 oC, zawór zostaje otwarty i z jednego otworu wylotowego następuje wyrzut gorącej wody do kanalizacji, podczas gdy drugim doprowadzana jest do kotła chłodna woda z sieci wodociągowej schładzająca kocioł.

Należy pamiętać aby urządzenie to zamontować najlepiej bezpośrednio na kotle, w miejscu wylotu gorącego czynnika grzewczego, gdyż gwarantuje to odczytanie najbardziej dokładnej temperatury wody przez element termostatyczny umieszczony u jego dołu. Natomiast otwór przyłączeniowy zaworu doprowadzający zimną wodę schładzającą kocioł należy połączyć z króćcem wody powracającej do kotła.

Zastosowanie dwudrogowego zaworu schładzającego, jest rozwiązaniem znacznie prostszym w użyciu i tańszym, niż zakup kotła z wbudowaną wężownicą, a jednocześnie równie skutecznym i bezpiecznym oraz gwarantującym zgodność naszej instalacji c.o. z przepisami polskiego prawa.

Czytaj więcej
piece co - kotły co

Piece co czy kotły co?

Dla wielu osób piece i kotły to te same urządzenia, a jedyna różnica wynika ze stosowanego nazewnictwa. Różnica jednak jest i to istotna. Kotły i piece co pomimo, że służą do tego samego, to jednak zupełnie inne urządzenia grzewcze.

Czytaj więcej
dobór kotła

Dobór kotła

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła grzewczego na paliwa stałe jest jego właściwy dobór. Wielkość kotła (tj. jego moc) musi być dopasowana do potrzeb grzewczych budynku.

Jeśli jesteśmy właścicielami w miarę nowego domu, wartość zapotrzebowania na ciepło bez problemu odnajdziemy w projekcie budowlanym.

W przypadku wymiany kotła w domu sprzed lat najczęściej nie mamy dostępu do jego dokumentacji technicznej lub nie zawiera ona informacji na temat strat ciepła. Skorzystać wówczas możemy z metody wskaźnikowej, która w sposób orientacyjny pozwala określić wielkość zapotrzebowania na ciepło w budynku.

Czytaj więcej