Dobór kotła

dobór kotła

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła grzewczego na paliwa stałe jest jego właściwy dobór. Wielkość kotła (tj. jego moc) musi być dopasowana do potrzeb grzewczych budynku.

Jeśli jesteśmy właścicielami w miarę nowego domu, wartość zapotrzebowania na ciepło bez problemu odnajdziemy w projekcie budowlanym.

W przypadku wymiany kotła w domu sprzed lat najczęściej nie mamy dostępu do jego dokumentacji technicznej lub nie zawiera ona informacji na temat strat ciepła. Skorzystać wówczas możemy z metody wskaźnikowej, która w sposób orientacyjny pozwala określić wielkość zapotrzebowania na ciepło w budynku.

Przykładowe wskaźniki powierzchniowe do określenia przybliżonej mocy kotła:

  • 100 - 150 W/m² – domy bez izolacji cieplnej

  • 60 - 90 W/m² – budynki dobrze zaizolowane, wzniesione po 1990 roku.

W przypadku wysokich kondygnacji (powyżej 2,7 m) stosowane są wskaźniki kubaturowe:

  • 30 - 35 W/m3 – budynki mieszkalne

  • 15 – 25 W/m3 – hale produkcyjne i magazynowe.

W praktyce na pracę kotła na paliwa stałe ma wpływ kilka czynników, m.in. stosowanie paliwa zastępczego gorszej jakości o mniejszej wartości opałowej, stopień zabrudzenia wymiennika kotła. Powodują one obniżenie mocy znamionowej deklarowanej przez producenta.

Biorąc pod uwagę w/w negatywne czynniki, przy doborze mocy kotła, obliczone zapotrzebowanie na ciepło należy zwiększyć o 10 - 15 procent.

Szukając kotła, który spełni nasze oczekiwania powinniśmy, prócz znajomości zapotrzebowania na ciepło, zwrócić uwagę na:

  • rodzaj paliwa, którym będziemy palić w kotle, nie tylko na kwestie finansowe, ale także jego dostępność w naszej okolicy

  • rodzaj kotła, w naszej ofercie posiadamy kotły z ręcznym załadunkiem, wymagające obsługi minimum raz na dobę oraz kotły z automatycznym podawaniem paliwa. Podstawową zaletą tych drugich jest stałopalność nawet do 7 dni, oszczędne i czyste spalanie.