Z wizytą w Austrii

Hargassner Austria Rakoczy
W dniach 8 i 9 listopada 2021r. Pracownicy firmy Rakoczy Stal Sp. z o.o. odpowiedzialni za technologię, produkcję, sprzedaż, serwis oraz rozwój produktów odbyli wizytę w siedzibie firmy Hargassner w Austrii. 
 
Celem wizyty było szkolenie produktowe oraz serwisowe z produktów marki Hargassner oraz prezentacja rozwiązań zastosowanych w kotłach Rakoczy przed Kolegami z Austrii.
 
Podczas szkolenia uczestnicy obu stron pogłębili wiedzę o produktach, rozmawiali o zmianach, które mają mieć miejsce w 2022r. , omawiali podobieństwa i różnice na obu rynkach oraz zmiany w prawie obowiązujące w Unii Europejskiej.
Panowie po wizycie są zadowoleni z wymiany doświadczeń, o czym mogą świadczyć słowa m.in. jednego z nich:
 
"Byłem pod wielkim wrażeniem. W Polsce bywa, że się nie da, tam chyba nie znają tego terminu. Jest rozmach. Ameryka i pierwsza światowa liga. Ja w rozmowie z właścicielem Antonem Hargassner powiedziałem mu:
Pierwsze wrażenie - duże,
Drugie wrażenie - świetne,
Trzecie wrażenie - niesamowite"~ Dyrektor Sprzedaży Jacek Dziemidowicz
 
Dziękujemy naszym austriackim Kolegom za ciepłe przyjęcie oraz owocne w nowe pomysły i doświadczenia spotkanie.
 
Wspomniana wizyta na pewno przyczyni się do wzrostu innowacyjności i pomysłowości w różne koncepcje rozwoju w naszej Firmie. Jesteśmy pewni, że przełoży się to na korzyści zarówno dla Dystrybutorów jaki i Klientów naszych produktów.