Wspieramy akcje charytatywne

Kapucyński Piknik Charytatywny

W dniu 24 maja b.r. w Stalowej Woli odbył się XV Kapucyński Piknik Charytatywny. Firma Rakoczy Stal, jako jeden ze sponsorów głównych Pikniku, kolejny już raz wsparła to szlachetne, charytatywne dzieło pomocy innym. Celami tegorocznego Pikniku były: dofinansowanie akcji letniej dzieci i młodzieży, zakup sprzętu medycznego przeznaczonego na nieodpłatne wypożyczanie mieszkańcom Stalowej Woli i okolic oraz rozbudowa i adaptacja pomieszczeń zabytkowego zespołu klasztornego w Stalowej Woli, na potrzeby różnych grup działających w mieście.

Wstępny wynik finansowy tegorocznego Pikniku Charytatywnego to kwota ok. 54 tysięcy złotych. 

Piknik Charytatywny  Piknik Charytatywny

(fot. Marian Grzybowski)