HARGASSNER - MAGNO dla najwyższych wymagań grzewczych

HARGASSNER - MAGNO

Neutralne pod względem emisji CO2 i energooszczędne ogrzewanie większych budynków, a wszystko to całkowicie automatycznie? Umożliwiają to kotły przemysłowe Hargassner z serii "MAGNO" wraz z akcesoriami.

 

Dzięki szerokiemu portfolio produktów obejmującemu systemy grzewcze na pellet, zrębki drzewne i polana drewna oraz wieloletniemu doświadczeniu na rynku, Hargassner jest profesjonalnym dostawcą kompleksowych usług w zakresie planowania i wdrażania przemysłowych systemów grzewczych na biomasę. Krótkie odległości i szybka realizacja. 

Najnowocześniejsza technologia ogrzewania zrębkami drzewnymi

Modele komory spalania dla różnych paliw

Różne systemy, takie jak z rusztem podającym UF, z rusztem przesuwnym VR i z rusztem schodkowym SR, umożliwiają spalanie zrębków drzewnych o różnej jakości, pelletu (tylko kocioł UF) i innych paliw biogenicznych. Dodatkowo zastosowano system recyrkulacji spalin. To sprawia, że kotły przemysłowe Hargassner MAGNO są naprawdę wszechstronne, od bardzo suchego do bardzo wilgotnego paliwa.

Dotykowe sterowanie przemysłowe

Podczas opracowywania przemysłowego systemu sterowania, programiści z firmy Hargassner zwrócili szczególną uwagę na intuicyjną obsługę, która pozwala na wygodne ustawienie wielu parametrów w systemie sterowania w celu optymalnego spalania paliw biogenicznych. W tym celu opracowano intuicyjny kolorowy wyświetlacz dotykowy. Nowoczesne sterowniki i zaprogramowane sekwencje procesów pozwalają na łatwe ustawienie wstępne. Dzięki różnorodnym opcjom rozbudowy, system sterowania może być indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta. Nowoczesne funkcje, takie jak automatyczne raportowanie usterek przez e-mail lub możliwość zdalnej obsługi, zapewniają stałą i bezpieczną pracę.

MAGNO - nagradzany na arenie międzynarodowej

Kocioł "MAGNO" otrzymał nagrodę za innowacyjność w Austrii w 2022 r. za szczególnie niskoemisyjną pracę i maksymalną moc cieplną. Zaprojektowany do ciągłego użytkowania o wysokiej wydajności, kocioł przemysłowy charakteryzuje się szczególnie wysokiej jakości betonem żaroodpornym. Solidna konstrukcja, najnowocześniejsze komory spalania i komponenty silnika oraz system sterowania zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować długoterminową niezawodność działania przy zachowaniu najwyższej klasy komfortu. Modulowany tryb pracy i wysoka sprawność zapewniają doskonałe roczne wskaźniki wydajności.

Dla wszystkich dużych zakresów mocy

Sprawia to, że wydajne systemy grzewcze Hargassner są idealne dla przedsiębiorstw komercyjnych i przemysłowych, hoteli, gospodarstw rolnych, a także dla budynków użyteczności publicznej, budynków wielofunkcyjnych, budownictwa mieszkaniowego na dużą skalę lub dla lokalnych ciepłowni w gminach. W połączeniu kaskadowym przemysłowy system grzewczy Hargassner MAGNO osiąga moc do 10 megawatów, co odpowiada zapotrzebowaniu na ciepło około 1000 gospodarstw domowych.

Wysoka wilgotność resztkowa do wykorzystania

Nie tylko z powodu suszy i plagi szkodników w lasach gromadzi się dużo drewna gorszej jakości, ale jest też drewno resztkowe, które nie nadaje się do budownictwa czy przemysłu meblarskiego. W niektórych przypadkach drewno z lasu jest świeżo porąbane i pomimo wysokiej wilgotności resztkowej należy je bardzo szybko wykorzystać. Kocioł na biomasę MAGNO sobie z tym poradzi.

Do tego zastosowania firma Hargassner przygotowała MAGNO typu VR. VR oznacza "płaski ruszt podający". Wstępnie suszy on w komorze spalania niskiej jakości paliwa drzewne o zawartości wody do 60%. Zapewnia to uspokojenie procesu spalania i umożliwia osiągnięcie sprawności do 93% nawet przy wysokiej zawartości wody.

Ważne jest, aby drewno było nieobrobione. MAGNO firmy Hargassner można dostosować do indywidualnych wymagań zakładów przemysłowych w zakresie mocy od 250 do 2500 kW.

Dzięki opłacalności zrębki drzewnej jako paliwa firmy mogą szybko zamortyzować swoją inwestycję w instalację na biomasę, a także ogrzewać w sposób neutralny dla klimatu.

Typowe obszary zastosowań

Zakłady przetwórstwa drzewnego – stolarnie i tartaki

Stolarnie to często tradycyjne firmy z istniejącymi systemami grzewczymi. Raz po raz zadanie renowacji pojawia się wraz z wyzwaniami związanymi z ochroną klimatu. Jednocześnie istnieje pragnienie większego komfortu, większej mocy cieplnej i możliwości wykorzystania resztek drewna, które gromadzą się w firmie. Dla wielu przedsiębiorców ważne jest również, aby po prostu mieć mniej prac konserwacyjnych, ponieważ przestarzałe kotły trzeba czasem czyścić codziennie.

W stolarniach gromadzone jest głównie dobrze wysuszone drewno. Kotły MAGNO z podajnikiem są idealne, jeśli paliwo ma tylko niską i średnią wilgotność resztkową (8 - 40%). W zależności od wymagań, przedsiębiorca może zacząć od bardzo kompaktowego kotła Magno UF250 o mocy 250 kW. Wysokie temperatury spalania zapewniają najniższe wartości drobnego pyłu w spalinach. Materiał resztkowy ze stolarni - który ma tendencję do wysokiego poziomu drobnego pyłu - może być wykorzystywany ekologicznie i neutralnie dla klimatu jako ciepło dzięki spalaniu z podajnika.

Lokalne ciepłownie

Zasada lokalnego ogrzewania - zdecentralizowanego ogrzewania - polega na tym, że nie trzeba ogrzewać się samemu. Centralna lokalna sieć ciepłownicza na biomasę zaopatruje w ciepło kilka gospodarstw domowych, aż do mniejszej wioski. Niezależna kotłownia zawiera pomieszczenie kotłowni i magazyn paliwa. Dobrze izolowane rury prowadzą z kotłowni do poszczególnych odbiorców ciepła. Lokalne sieci ciepłownicze są jednym z najwygodniejszych sposobów ogrzewania dla klienta końcowego. Ani pomieszczenie grzewcze, ani pomieszczenie magazynowe we własnym domu nie muszą być uwzględniane w obliczeniach, ani też odbiorca ciepła nie ma nic wspólnego z przygotowaniem ciepła. W każdym budynku uczestniczącym w programie zainstalowana jest stacja przesyłowa. Dostarcza ona ciepło do lokalnego systemu grzewczego - np. do domu jednorodzinnego. Klienci płacą tylko za ilość ciepła, którą faktycznie zużywają. Pomiar odbywa się w sposób przejrzysty w stacji przesyłowej

Rozwiązanie kaskadowe dla większej elastyczności

Większość lokalnych sieci ciepłowniczych wykorzystuje zrębki drzewne jako paliwo. Dzięki MAGNO firmy Hargassner można osiągnąć moc grzewczą do 2,5 MW (dla pojedynczego systemu). Jako rozwiązanie kaskadowe, moc grzewcza może być indywidualnie zwiększana do maksymalnie 10 MW.

Kiedy gminy decydują się na nowy system, jest on precyzyjnie dostosowywany do lokalnych wymagań. W ten sposób można podjąć świadomą decyzję o obsłudze dwóch mniejszych kotłów zamiast jednego dużego. Jeden z nich zapewni niższe zapotrzebowanie na ciepło w lecie. Zimą większy kocioł jest włączany lub służy jako rezerwa, aby zapewnić dodatkowe ciepło dla dodatkowych budynków i domów.

Rolnictwo i ogrodnictwo

Niezależnie od tego, czy chodzi o fermy drobiu, czy duże szkółki ze szklanymi budynkami. Oba zastosowania wymagają najwyższej niezawodności. Aby móc suszyć ziarno, takie jak kukurydza, a także zrębki drzewne, firma Hargassner może również zainstalować dodatkowy moduł ciepłego powietrza.

Operatorzy szklarni do uprawy owoców i warzyw o powierzchni kilku hektarów pod szkłem coraz bardziej zmniejszają swoją zależność od paliw kopalnych, przechodząc na zrównoważone systemy ogrzewania biomasą. Odpowiednio zwymiarowane zbiorniki buforowe gwarantują równomierne uwalnianie ciepła. Zaletą dla szkółek jest to, że sadzonki chronione pod szkłem mogą rozwijać się i rosnąć od końca stycznia, a nawet jesienią okres zbiorów można przedłużyć o kilka tygodni do późnej jesieni.

W hodowli zwierząt najważniejszym priorytetem jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Odpowiednia temperatura musi być stale utrzymywana. Na przykład w hodowli drobiu jest to ponad 35 stopni Celsjusza. Niezwykle ważne jest również zabezpieczenie przed przerwami w dostawie prądu. Z tego powodu sensowne jest połączenie przemysłowego systemu grzewczego Magno z systemem kogeneracyjnym Hargassner KWK i dużymi zbiornikami buforowymi na fermach. Koogeneracja zapewnia 60 kW ciepła i 20 kW energii elektrycznej do ekologicznego wsparcia oświetlenia i ogrzewania.

Zakłady przemysłowe

Rozwiązanie kaskadowe spełniające wymagania przemysłowe

Szerokie wymagania stawiane przemysłowym systemom grzewczym skłaniają do stosowania niestandardowych rozwiązań. Od planowania i dostawy po instalację i uruchomienie, wszystko jest dokładnie dostosowane do potrzeb klienta. Doświadczeni inżynierowie i kierownicy projektów firmy Hargassner gwarantują profesjonalną obsługę. Duża liczba instalacji referencyjnych w różnych sektorach przemysłu, ale także w branży hotelarskiej lub w dużych projektach mieszkaniowych oraz różne wymagane sytuacje instalacyjne potwierdzają kompetencje firmy Hargassner w zakresie łączenia dużych kotłów. Dotyczy to zarówno pracy ciągłej, jak i stale zmieniających się wymagań wyjściowych - tj. dopasowanych do pracy sezonowej lub pór roku.

Niezawodna oszczędność kosztów

W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że seria Magno może być wykorzystywana w zastosowaniach przemysłowych do projektowania wysokowydajnych rozwiązań kaskadowych w szeregu do maksymalnej mocy 10 MW, nawet na dużych obszarach. Zaawansowana technologia grzewcza gwarantuje niezawodność w operacjach przemysłowych dzięki wysokiemu bezpieczeństwu i najwyższej jakości wykonania. W czasach transformacji energetycznej i rosnących cen energii, takie przemysłowe kaskady grzewcze na biomasę są skutecznym rozwiązaniem pozwalającym szybko i trwale obniżyć koszty eksploatacji. Szczególnie interesujący dla przedsiębiorstw komercyjnych jest fakt, że zaawansowane systemy sterowania mogą być optymalnie dopasowane do procesów produkcyjnych firmy.