Uchwały antysmogowe dla Małopolski i Śląska

Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego

W Małopolsce i na Śląsku w trosce o środowisko i zdrowie mieszkańców podjęto walkę z zanieczyszczeniem powietrza w ramach której uchwalono w dość szybkim tempie tzw. uchwały antysmogowe. Wprowadzone przepisy mają rozprawić się ze smogiem i wpłynąć znacząco na poprawę jakości powietrza w tych regionach Polski. Postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska obydwu uchwałom i sprawdzić co takiego zmieniają w praktyce.

 

 

Małopolska Uchwała Antysmogowa

Uchwała antysmogowa dla Małopolski zaczęła obowiązywać 1 lipca 2017 roku na terenie całego województwa małopolskiego. Wprowadziła ona znaczne ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu kotłów na węgiel i drewno, które to od 1 lipca b.r. muszą spełniać bardzo restrykcyjne parametry emisyjne zgodne z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu, która zacznie obowiązywać w naszym kraju w 2020 roku.

A co z kotłami, które zaczęły być użytkowane przed 1 lipca 2017? Wprowadzono kilka okresów przejściowych, w których będą musiały być wymienione lub dostosowane do nowych przepisów.

Do końca 2026 roku można użytkować kotły, które spełniają wymagania emisyjne 3 lub 4 klasy

Do końca 2022 roku należy wymienić kotły na węgiel i drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Do końca 2026 roku można użytkować kotły spełniają 3 lub 4 klasę normy PN-EN 303-5:2012. Natomiast kotły spełniające wymagania najwyższej – 5 klasy ww. normy mogą być użytkowane bez obaw do końca ich żywotności.

Restrykcyjne wymagania co do emisji dotyczą również kominków, pieców kaflowych a nawet popularnych tzw. „kóz”. Wszystkie te źródła ciepła instalowane po 1 lipca 2017 muszą spełniać wymagania emisyjne ekoprojektu lub sprawność cieplną minimum 80%. Kominki i piece nie spełniające norm lub minimalnej sprawności cieplnej będą musiały być wymienione lub dostosowane do wymagań uchwały najpóźniej do końca 2022 roku.

Wprowadzono także całkowity zakaz stosowania niskiej jakości paliw stałych takich jak muły i floty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%.

Śląska Uchwała Antysmogowa

Nieco inaczej wygląda to na Śląsku. Uchwała antysmogowa zacznie obowiązywać tam od 1 września 2017 roku. Podobnie jak w Małopolsce wprowadza ona restrykcyjne normy dla instalowanych od września urządzeń grzewczych. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania muszą być to urządzenia spełniające 5 klasę normy PN-EN 303-5:2012. W przypadku innych źródeł ciepła, takich jak np. kominki czy piece urządzenia będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu.

Inaczej wyglądają też okresy przejściowe na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła.

Kotły i inne urządzenia grzewcze, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, jeśli nie spełniają żadnej klasy i są starsze niż 10 lat (od daty podukcji) należy wymienić na urządzenia klasy 5 do końca 2021 roku. Starsze niż 5 lat, ale młodsze niż 10 lat należy wymienić do końca 2023 roku, natomiast młodsze niż 5 lat należy wymienić do końca 2025 roku. Kotły i urządzenia klasy 3 lub 4 można będzie użytkować do końca 2027 roku.

Kominki, piece i inne urządzenia grzewcze, które nie są podłączone do sieci c.o. oraz nie osiągają minimalnej sprawności cieplnej 80% należy wymienić lub dostosować do wymogów uchwały do końca 2022 roku.

Wprowadzono także podobnie jak w Małopolsce zakaz stosowania węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.

Zarówno w Małopolsce, jak i na Śląsku uruchomiono programy dofinansowujące wymianę źródła ciepła na ekologiczne. Już wkrótce napiszemy o nich w naszych poradach.