"System typu B2B do obsługi procesów biznesowych między firmą Rakoczy Stal a jej partnerami biznesowymi"

FIRMA RAKOCZY STAL SPÓŁKA JAWNA REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ:

SYSTEM TYPU B2B DO OBSŁUGI PROCESÓW BIZNESOWYCH MIĘDZY FIRMĄ RAKOCZY STAL A JEJ PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Okres realizacji projektu: 01.08.2011 r. – 30.04.2012 r.

Projekt polega na zakupie systemu informatycznego klasy B2B a następnie jego integrację z systemem ERP firmy oraz systemami informatycznymi partnerów biznesowych. Zakładana integracja umożliwi elektroniczną zautomatyzowaną wymianę danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami z wykorzystaniem najwyższych standardów.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

banner dotacje