"Opracowanie i wdrożenie nowej, innowacyjnej, konstrukcji automatycznego kotła c.o. zasilanego węglem kamiennym..."

Uprzejmie informujemy, że spółka zrealizowała projekt pod tytułem: ,,Opracowanie i wdrożenie nowej, innowacyjnej, konstrukcji automatycznego kotła c.o. zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek o mocy z przedziału 16 ÷ 64 kW (1 kocioł) zoptymalizowanego pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa normy PN-EN 303-5:2012 wraz z układem ograniczania NOx i/lub SO”

Nazwa programu: Wsparcie w ramach dużego bonu

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu Państwa.

 

Dotacje unijne kotły węglowe