Informacja o realizacji projektu

Beneficjent: Rakoczy Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:,, Budowa hali produkcyjnej z infrastrukturą, zakup maszyn oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych kotłów grzewczych na bazie prac B+R‘’

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Rakoczy Stal poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu.

Planowane efekty: Spółka planuje wprowadzenie nowego produktu o wysokich parametrach ekologicznych, tym samym pozyskanie nowej grupy klientów oraz podniesienia poziomu innowacyjności firmy.

Opis projektu: Projekt polega na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projekt.

Wartość projektu: 19.253.058,39 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7.000.000,00 PLN