Hargassner Smart-HV - opinia Pana Marcina

Hargassner Smart-HV - opinia

"Użytkuje kocioł zgazowujący drewno Hargassner Smart-HV, który zastąpił kocioł zasypowy na węgiel. Za mną pierwszy sezon użytkowania, po którym mogę z czystym sumieniem polecić kocioł marki Hargassner.

Dzięki połączeniu kotła z buforem oraz wbudowanym sterowniku, znacznie poprawił się komfort cieplny w całym domu. Temperatura jest utrzymywana na zadanym poziomie, bez nagłych skoków czy spadków. Wspomniany sterownik, upraszcza proces użytkowania kotła do maksimum, prowadząc „za rękę”

przez proces rozpalania. Monitoruje na bieżąco prace kotła regulując przepływ powietrza itd. Dzięki temu po rozpaleniu i zamknięciu drzwiczek, moja praca ogranicza się do ewentualnego uzupełnienia drewna.

Poza wspomnianymi zaletami, duże znaczenie przy wyborze kotła miała dla mnie jakość wykonania. Która tutaj stoi na najwyższym poziomie"

Pan Marcin z Ustronia

Dodaj opinię o kotle Rakoczy lub Hargassner

Powered by BreezingForms